Asmenų sąrašas

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | Nieko | (nežinoma)

Asmenys su pavarde PUTRIūTĖ|

VardasGimėAnniversaryVietovėVaikaiMirėAnniversaryAmžiusVietovėPaskutinis pakeitimas
1Putriūtė, Barbora
Sungailienė
BARBORA,PUTRIūTĖPUTRIūTĖ,BARBORA         FY100NR
2Putriūtė, Marijona
Beniulienė
MARIJONA,PUTRIūTĖPUTRIūTĖ,MARIJONA    
Taip
    FY100YESR
Vardai

Iš viso asmenų : 2
GIVNSURNSEXBIRTDEATTREE