Asmenų sąrašas

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | Nieko | (nežinoma)

Asmenys su pavarde PETKEVIČIūTĖ|

VardasGimėAnniversaryVietovėVaikaiMirėAnniversaryAmžiusVietovėPaskutinis pakeitimas
1Petkevičiūtė, Dovilė
DOVILĖ,PETKEVIČIūTĖPETKEVIČIūTĖ,DOVILĖ         FY100NR
2Petkevičiūtė, Egida
Palaipienė
EGIDA,PETKEVIČIūTĖPETKEVIČIūTĖ,EGIDA         FY100NR
Vardai

Iš viso asmenų : 2
GIVNSURNSEXBIRTDEATTREE