Asmenų sąrašas

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | Nieko | (nežinoma)

Asmenys su pavarde ANTANAVIČIUS|

VardasGimėAnniversaryVietovėVaikaiMirėAnniversaryAmžiusVietovėPaskutinis pakeitimas
1Antanavičius, Aloyzas
ALOYZAS,ANTANAVIČIUSANTANAVIČIUS,ALOYZAS    
Taip
    MY100YESR
2Antanavičius, Juozas
JUOZAS,ANTANAVIČIUSANTANAVIČIUS,JUOZAS    
Taip
    MY100YESR
Vardai

Iš viso asmenų : 2
GIVNSURNSEXBIRTDEATTREE