Asmenų sąrašas

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | Nieko | (nežinoma)

PavardėSURNAsmenys
1AlaburdaALABURDA4
2AnilionisANILIONIS3
3AntanavičiusANTANAVIČIUS2
4AntanavičiūtėANTANAVIČIūTĖ2
5BačelytėBAČELYTĖ1
6BalsevičiusBALSEVIČIUS2
7BalsevičiūtėBALSEVIČIūTĖ1
8BaniūnaitėBANIūNAITĖ1
9BeivydaitėBEIVYDAITĖ1
10BeivydasBEIVYDAS1
11BendikasBENDIKAS2
12BeniulienėBENIULIENĖ3
13BeniulisBENIULIS25
14BeniulytėBENIULYTĖ17
15BerenytėBERENYTĖ1
16BieliauskaitėBIELIAUSKAITĖ4
17BieliauskasBIELIAUSKAS7
18BieliauskienėBIELIAUSKIENĖ1
19BladžiusBLADŽIUS1
20BladžiūtėBLADŽIūTĖ2
21DrenseikaitėDRENSEIKAITĖ1
22Drenseikaitė-PaliulienėDRENSEIKAITĖ-PALIULIENĖ1
23DromantaitėDROMANTAITĖ1
24FiodorovasFIODOROVAS1
25GaigalaitėGAIGALAITĖ2
26GaigalasGAIGALAS2
27GikaitėGIKAITĖ1
28GriciusGRICIUS2
29GriciūtėGRICIūTĖ1
30GrudzinskienėGRUDZINSKIENĖ1
31JakaitėJAKAITĖ1
32JanišienėJANIšIENĖ1
33JanišiusJANIšIUS2
34JohansonJOHANSON1
35JokšaitėJOKšAITĖ1
36JokšasJOKšAS1
37JuodžbalytėJUODŽBALYTĖ1
38JurkusJURKUS1
39JurkutėJURKUTĖ5
40KalininaKALININA1
41KalininasKALININAS2
42KlimanskisKLIMANSKIS2
43KubiliusKUBILIUS3
44KubiliūtėKUBILIūTĖ1
45KučinskaitėKUČINSKAITĖ1
46KundrotasKUNDROTAS1
47KurilovičiūtėKURILOVIČIūTĖ1
48LapėnienėLAPĖNIENĖ1
49LygnugarisLYGNUGARIS2
50MargytėMARGYTĖ1
51MėlynavičienėMĖLYNAVIČIENĖ1
52MėlynavičiusMĖLYNAVIČIUS1
53MėlynavičiūtėMĖLYNAVIČIūTĖ2
54MeškauskaitėMEšKAUSKAITĖ6
55MeškauskasMEšKAUSKAS8
56MikalajūnaitėMIKALAJūNAITĖ1
57MikalajūnasMIKALAJūNAS1
58MikulėnaitėMIKULĖNAITĖ1
59MikulėnasMIKULĖNAS2
60NavakaitėNAVAKAITĖ1
61PalaipaPALAIPA3
62PaliulienėPALIULIENĖ1
63PaliulisPALIULIS15
64PaliulytėPALIULYTĖ15
65PaukštytėPAUKšTYTĖ1
66PaužuolytėPAUŽUOLYTĖ1
67PažemeckaitėPAŽEMECKAITĖ1
68PažemeckasPAŽEMECKAS4
69PetkevičiusPETKEVIČIUS4
70PetkevičiūtėPETKEVIČIūTĖ2
71PetrauskisPETRAUSKIS2
72PupšysPUPšYS4
73PutriūtėPUTRIūTĖ2
74RadasRADAS6
75RadvinauskaitėRADVINAUSKAITĖ3
76RadvinauskasRADVINAUSKAS3
77RuškytėRUšKYTĖ1
78RutkauskienėRUTKAUSKIENĖ1
79SankaitytėSANKAITYTĖ1
80SaudargaitėSAUDARGAITĖ1
81SaudargasSAUDARGAS3
82SavickaitėSAVICKAITĖ3
83SavickasSAVICKAS4
84ŠčiavinskaitėŠČIAVINSKAITĖ1
85ŠčiavinskasŠČIAVINSKAS1
86SenkusSENKUS5
87SenkutėSENKUTĖ2
88ŠiburkytėŠIBURKYTĖ1
89ŠimkūnaitėŠIMKūNAITĖ1
90ŠimkusŠIMKUS1
91ŠimkutėŠIMKUTĖ3
92SirtautasSIRTAUTAS2
93SkopaSKOPA1
94SliosoraitėSLIOSORAITĖ2
95SliosorasSLIOSORAS2
96ŠmatauskaitėŠMATAUSKAITĖ4
97ŠmatauskasŠMATAUSKAS5
98ŠneiderisŠNEIDERIS1
99ŠneiderytėŠNEIDERYTĖ1
100StankevičiūtėSTANKEVIČIūTĖ1
101StonysSTONYS3
102StonytėSTONYTĖ2
103SungailaSUNGAILA13
104SungailaitėSUNGAILAITĖ20
105SurplytėSURPLYTĖ2
106ŠutrikasŠUTRIKAS2
107ŠvedarauskaitėŠVEDARAUSKAITĖ2
108ŠvedarauskasŠVEDARAUSKAS1
109TarailoTARAILO3
110TarvydaitėTARVYDAITĖ1
111TarvydasTARVYDAS1
112ThompkinsTHOMPKINS3
113TvarkūnaitėTVARKūNAITĖ1
114VaitkusVAITKUS4
115VaitkutėVAITKUTĖ1
116VenckusVENCKUS2
117VenckutėVENCKUTĖ1
118VepštaitėVEPšTAITĖ1
119VepštasVEPšTAS3
120VilniusVILNIUS2
121ŽagunisŽAGUNIS2
122ŽagunytėŽAGUNYTĖ1
123ŽibkutėŽIBKUTĖ1
124ZollotiZOLLOTI3
125ŽvirblytėŽVIRBLYTĖ1
   Iš viso asmenų: 326
Iš viso vardų: 125