Asmenų sąrašas

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | Nieko | (nežinoma)

Asmenys su pavarde Nieko|

VardasGimėAnniversaryVietovėVaikaiMirėAnniversaryAmžiusVietovėPaskutinis pakeitimas
1Jurkutė, Janina
Alaburdienė
ALABURDIENĖ,,ALABURDIENĖ         FY100NR
2Beniulis, Antanas
ANTANAS,,ANTANAS    
Taip
    MY100YESR
3Sungailaitė, Barbora
Lygnugarienė
Antanavičienė
ANTANAVIČIENĖ,,ANTANAVIČIENĖ         FY100NR
4Šmatauskaitė, Roma
Balsevičienė
BALSEVIČIENĖ,,BALSEVIČIENĖ         FY100NR
5Beniulytė, Ramutė
Pupšienė
Beivydienė
BEIVYDIENĖ,,BEIVYDIENĖ         FY100NR
6Putriūtė, Marijona
Beniulienė
BENIULIENĖ,,BENIULIENĖ    
Taip
    FY100YESR
7Jakaitė, Vida
Beniulienė
BENIULIENĖ,,BENIULIENĖ         FY100NR
8Žvirblytė, Ona
Beniulienė
BENIULIENĖ,,BENIULIENĖ         FY100NR
9Paliulytė, Stanislava
Beniulienė
BENIULIENĖ,,BENIULIENĖ         FY100NR
10Sungailaitė, Ona
Beniulienė
BENIULIENĖ,,BENIULIENĖ    
Taip
    FY100YESR
11Beniulytė, Kaziūnė
Berenienė
BERENIENĖ,,BERENIENĖ         FY100NR
12Navakaitė, Ona
Bieliauskienė
BIELIAUSKIENĖ,,BIELIAUSKIENĖ    
Taip
    FY100YESR
13Stonytė, Alma
Bladžiuvienė
BLADŽIUVIENĖ,,BLADŽIUVIENĖ         FY100NR
14Gaigalaitė, Janina
Dagienė
DAGIENĖ,,DAGIENĖ         FY100NR
15Sungailaitė, Stefanija
Jurkienė
JURKIENĖ,,JURKIENĖ         FY100NR
16Stonytė, Ingrida
Katauskienė
KATAUSKIENĖ,,KATAUSKIENĖ         FY100NR
17Jurkutė, Regina
Klimanskienė
KLIMANSKIENĖ,,KLIMANSKIENĖ         FY100NR
18Paliulytė, Bronislava
Kubilienė
KUBILIENĖ,,KUBILIENĖ         FY100NR
19Beniulytė, Danutė
Šmatauskienė
Kundrotienė
KUNDROTIENĖ,,KUNDROTIENĖ         FY100NR
20Sungailaitė, Barbora
Lygnugarienė
Antanavičienė
LYGNUGARIENĖ,,LYGNUGARIENĖ         FY100NR
21Ščiavinskaitė, Stanislava
Meškauskienė
MEšKAUSKIENĖ,,MEšKAUSKIENĖ    
Taip
    FY100YESR
22‎(unknown)‎, Irena
Meškauskienė
MEšKAUSKIENĖ,,MEšKAUSKIENĖ         FY100NR
23Tvarkūnaitė, Laura
Meškauskienė
MEšKAUSKIENĖ,,MEšKAUSKIENĖ         FY100NR
24Stankevičiūtė, Irena
Meškauskienė
MEšKAUSKIENĖ,,MEšKAUSKIENĖ         FY100NR
25Kubiliūtė, Laima
Mikalajūnienė
MIKALAJūNIENĖ,,MIKALAJūNIENĖ         FY100NR
26Beniulytė, Zinaida
Mikulėnienė
MIKULĖNIENĖ,,MIKULĖNIENĖ         FY100NR
27Petkevičiūtė, Egida
Palaipienė
PALAIPIENĖ,,PALAIPIENĖ         FY100NR
28‎(unknown)‎, Rima
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ         FY100NR
29Sankaitytė, Jodita
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ         FY100NR
30Gaigalaitė, Emilija
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ    
Taip
    FY100YESR
31Paužuolytė, Vlada
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ         FY100NR
32Bieliauskaitė, Stefanija
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ    
Taip
    FY100YESR
33Bačelytė, Irena
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ         FY100NR
34Baniūnaitė, Veronika
Paliulienė
PALIULIENĖ,,PALIULIENĖ    
Taip
    FY100YESR
35Pažemeckaitė, Sigita
Pažemeckaitė-Beniulė
PAŽEMECKAITĖ-BENIULĖ,,PAŽEMECKAITĖ-BENIULĖ         FY100NR
36Paliulytė, Danė
Pažemeckienė
PAŽEMECKIENĖ,,PAŽEMECKIENĖ    
Taip
    FY100YESR
37Paukštytė, Jovita
Petkevičienė
PETKEVIČIENĖ,,PETKEVIČIENĖ         FY100NR
38Sungailaitė, Danutė
Petkevičienė
PETKEVIČIENĖ,,PETKEVIČIENĖ         FY100NR
39Jurkutė, Vlada
Petrauskienė
PETRAUSKIENĖ,,PETRAUSKIENĖ         FY100NR
40‎(unknown)‎, Bronė
Pivorienė
PIVORIENĖ,,PIVORIENĖ         FY100NR
41Beniulytė, Ramutė
Pupšienė
Beivydienė
PUPšIENĖ,,PUPšIENĖ         FY100NR
42‎(unknown)‎, Regina
Radas
Tack
RADAS,,RADAS         FY100NR
43Šneiderytė, Adelė
Radvinauskienė
RADVINAUSKIENĖ,,RADVINAUSKIENĖ         FY100NR
44‎(unknown)‎, Petronėlė
Radvinauskienė
RADVINAUSKIENĖ,,RADVINAUSKIENĖ         FY100NR
45Paliulytė, Stanislava
Radzivonienė
RADZIVONIENĖ,,RADZIVONIENĖ         FY100NR
46Beniulytė, Loreta
Saudargienė
SAUDARGIENĖ,,SAUDARGIENĖ         FY100NR
47Meškauskaitė, Stasytė
Savickienė
SAVICKIENĖ,,SAVICKIENĖ         FY100NR
48‎(unknown)‎, Ingrida
Savickienė
SAVICKIENĖ,,SAVICKIENĖ         FY100NR
49‎(unknown)‎, Lina
Savickienė
SAVICKIENĖ,,SAVICKIENĖ         FY100NR
50Šiburkytė, Elžbieta
Ščiavinskienė
ŠČIAVINSKIENĖ,,ŠČIAVINSKIENĖ    
Taip
    FY100YESR
51Beniulytė, Žydra
Senkuvienė
SENKUVIENĖ,,SENKUVIENĖ         FY100NR
52Meškauskaitė, Genovaitė
Senkuvienė
SENKUVIENĖ,,SENKUVIENĖ         FY100NR
53Juodžbalytė, Inga
Senkuvienė
SENKUVIENĖ,,SENKUVIENĖ         FY100NR
54Radvinauskaitė, Teresė
Senkuvienė
SENKUVIENĖ,,SENKUVIENĖ    
Taip
    FY100YESR
55Skopa,
Šiburkienė
ŠIBURKIENĖ,,ŠIBURKIENĖ    
Taip
    FY100YESR
56Sungailaitė, Emilija
Šimkienė
ŠIMKIENĖ,,ŠIMKIENĖ         FY100NR
57Paliulytė, Genovaitė
Šipelienė
ŠIPELIENĖ,,ŠIPELIENĖ         FY100NR
58Saudargaitė, Orinta
Sliosorienė
SLIOSORIENĖ,,SLIOSORIENĖ         FY100NR
59Beniulytė, Elvyra
Šmatauskienė
ŠMATAUSKIENĖ,,ŠMATAUSKIENĖ         FY100NR
60Beniulytė, Danutė
Šmatauskienė
Kundrotienė
ŠMATAUSKIENĖ,,ŠMATAUSKIENĖ         FY100NR
61‎(unknown)‎, Anelė
Šneiderienė
ŠNEIDERIENĖ,,ŠNEIDERIENĖ         FY100NR
62Dromantaitė, Paulina
Sungailienė
SUNGAILIENĖ,,SUNGAILIENĖ         FY100NR
63Putriūtė, Barbora
Sungailienė
SUNGAILIENĖ,,SUNGAILIENĖ         FY100NR
64‎(unknown)‎, Zofija
Sungailienė
SUNGAILIENĖ,,SUNGAILIENĖ         FY100NR
65Ruškytė, Bronė
Sungailienė
SUNGAILIENĖ,,SUNGAILIENĖ         FY100NR
66Beniulytė, Barbora
Surplienė
SURPLIENĖ,,SURPLIENĖ         FY100NR
67Radvinauskaitė, Teresė
Šutrikienė
ŠUTRIKIENĖ,,ŠUTRIKIENĖ         FY100NR
68Paliulytė, Janina
Švedarauskienė
ŠVEDARAUSKIENĖ,,ŠVEDARAUSKIENĖ         FY100NR
69‎(unknown)‎, Regina
Radas
Tack
TACK,,TACK         FY100NR
70Surplytė, ‎(unknown)‎
Tamušauskienė
TAMUšAUSKIENĖ,,TAMUšAUSKIENĖ         FY100NR
71Paliulytė, Aldona
Terleckienė
TERLECKIENĖ,,TERLECKIENĖ         FY100NR
72Sungailaitė, Antanina
Vaitkienė
VAITKIENĖ,,VAITKIENĖ    
Taip
    FY100YESR
73Meškauskaitė, Lina
Vepštienė
VEPšTIENĖ,,VEPšTIENĖ         FY100NR
74Beniulis, Vytautas
VYTAUTAS,,VYTAUTAS         MY100NR
75Švedarauskaitė, Greta
Žagunienė
ŽAGUNIENĖ,,ŽAGUNIENĖ         FY100NR
76Radas, Sandra
Zolloti
ZOLLOTI,,ZOLLOTI         FY100NR
Vardai

Iš viso asmenų : 72
Iš viso vardų : 76
GIVNSURNSEXBIRTDEATTREE